Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə uyğun milli prioritetlər və onlara dair göstəricilər
Məqsəd 4 . Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
  • 4.1. 2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, uyğun və effektiv təlim nəticələrinə aparmaqla, azad, bərabər və keyfiyyətli ibtidai və orta təhsili bitirmələrini təmin etmək.
  • 4.2..2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, ibtidai təhsilə hazır olmaq üçün, keyfiyyətli erkən uşaq inkişafı, qayğı və məktəbəqədərki təhsilə çıxış imkanına malik olmalarını təmin etmək.
  • 4.3..2030-cu ilədək, bütün qadınlar və kişilər üçün əlçatan və keyfiyyətli texniki, peşə və ali təhsilə, o cümlədən universitet təhsilinə bərabər çıxış imkanını təmin etmək.
  • 4.4.2030-cu ilədək, məşğulluq, layiqli iş imkanları və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün uyğun vərdişlərə, o cümlədən texniki və peşə vərdişlərinə malik olan gənclərin və yaşlıların sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq.
  • 4.5.2030-cu ilədək, təhsildə gender zəminində bərabərsizlikləri aradan qaldırmaq və zəif təbəqələr, o cümlədən əlil insanlar, yerli xalqlar və aztəminatlı uşaqlar üçün bütün səviyyələrdə təhsilə və peşə təliminə bərabər çıxış imkanını təmin etmək
  • 4.6.2030-cu ilədək, bütün gənclərin və yaşlıların böyük bir hissəsinin, həm kişilərin, həm də qadınların savad almasını və riyazi biliklərə yiyələnməsini təmin etmək.
  • 4.7.2030-cu ilədək, bütün təhsil alanların, başqa vasitələrlə yanaşı, dayanıqlı inkişaf və dayanıqlı həyat tərzləri, insan hüquqları, gender bərabərliyi, sülh mədəniyyətinin və qeyri-zorakılığın təşviq edilməsi, dünya vətəndaşlığı və mədəni müxtəlifliyin dəyərləndirilməsi və mədəniyyətin dayanıqlı inkişafa köməyi üzrə təhsil vasitəsilə, dayanıqlı inkişafı təşviq etmək üçün tələb olunan bilik və vərdişlərə yiyələnmələrini təmin etmək.
  • 4.a. Uşaq, əlillik və gender məsələlərinə həssas yanaşılan və hamı üçün təhlükəsiz, zorakılığa yol verilməyən, inklüziv və effektiv təlim mühitini təmin edən təhsil müəssisələri qurmaq və onları yeniləmək.
  • 4.c.2030-cu ilədək, başqa vasitələrlə yanaşı, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə və kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müəllimlərin təlimi üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə səriştəli müəllimlərlə təchizetməni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq.