Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə uyğun milli prioritetlər və onlara dair göstəricilər
Məqsəd 16 . Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
  • 16.1.Hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla bağlı ölüm səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq.
  • 16.2.Uşaqlarla pis rəftar, onların istismarı, alveri və onlara qarşı bütün formalarda zorakılığa və işgəncələrə son qoymaq
  • 16.3.Milli və beynəlxalq səviyyələrdə qanunun aliliyini təşviq etmək və hamı üçün ədalət mühakiməsinə bərabər çıxış imkanını təmin etmək.
  • 16.5.Bütün formalarda korrupsiya və rüşvətxorluq hallarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq.
  • 16.6.Bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və şəffaf təşkilatlar yaratmaq.
  • 16.8.Qlobal idarəçilik institutlarında inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakını genişləndirmək və gücləndirmək.