Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə uyğun milli prioritetlər və onlara dair göstəricilər
Məqsəd 12 . İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək
  • 12.2. 2030-cu ilədək, təbii resursların dayanıqlı şəkildə idarə olunmasına və onlardan səmərəli istifadəyə nail olmaq.
  • 12.4.2020-ci ilədək, razılaşdırılmış beynəlxalq çərçivələrə uyğun olaraq, mövcud olduqları müddət boyu kimyəvi maddələrin və bütün tullantıların ekoloji baxımdan düzgün idarəçiliynə nail olmaq və onların insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsirlərin minimuma endirmək məqsədilə havaya, suya və torpağa buraxılması hallarını əhəmiyyətli şəkildə azaltmaq.