Davamlı, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün tam və məhsuldar məşğulluğu və layiqli işi təşviq etmək.
Göstərici 8.10.2 Bankda və ya digər maliyyə təşkilatlarında hesabı olan və ya mobil maliyyə xidmətlərindən istifadə edən böyüklərin (15 və yuxarı yaşda olan) xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

8.10.2 Bankda və ya digər maliyyə institutunda hesabı olan və ya mobil maliyyə xidmətləri göstərən operatorun xidmətlərindən istifadə edən böyüklərin (15 və yuxarı yaşda olan) xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf

8.10. Hamı üçün bank, sığorta və maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanını həvəsləndirmək və genişləndirmək üçün daxili maliyyə institutlarının potensialını gücləndirmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

World Bank

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid