Davamlı, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün tam və məhsuldar məşğulluğu və layiqli işi təşviq etmək.
Göstərici 8.7.1 Uşaq əməyinə cəlb olunmuş 5-17 yaşda olan uşaqların xüsusi çəkisi və sayı, cins və yaş üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
8.7.1 Uşaq əməyinə cəlb olunmuş 5-17 yaşda olan uşaqların xüsusi çəkisi və sayı, cins və yaş üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf

8.7. Məcburi əməyi aradan qaldırmaq, müasir dövrdə köləliyə və insan alverinə son qoymaq və ən pis formalarda uşaq əməyinin qadağan olunmasına və aradan qaldırılmasına zəmanət vermək üçün təxirəsalınmaz və effektiv tədbirlər görmək və 2025-ci ilədək, bütün formalarda uşaq əməyinə son qoymaq

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)

ILO,

UNICEF

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+8.7.1