Cəmi 169 Hədəf

88 Priotetdir 52.1%

81 Priotet deyil 47.9%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 7 Hədəf

4 Priotetdir 57.1%

3 Priotet deyil 42.9%


Aclığa son 8 Hədəf

6 Priotetdir 75.0%

2 Priotet deyil 25.0%


Yaxşı səhiyyə və rifah 13 Hədəf

9 Priotetdir 69.2%

4 Priotet deyil 30.8%


Keyfiyyətli təhsil 10 Hədəf

9 Priotetdir 90.0%

1 Priotet deyil 10.0%


Gender bərabərliyi 9 Hədəf

9 Priotetdir 100.0%

0 Priotet deyil 0.0%


Təmiz su və sanitariya 8 Hədəf

6 Priotetdir 75.0%

2 Priotet deyil 25.0%


Sərfəli və təmiz enerji 5 Hədəf

3 Priotetdir 60.0%

2 Priotet deyil 40.0%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 12 Hədəf

8 Priotetdir 66.7%

4 Priotet deyil 33.3%


Sənaye, innovasiya və infrastruktur 8 Hədəf

6 Priotetdir 75.0%

2 Priotet deyil 25.0%


Bərabərsizliyin azaldılması 10 Hədəf

5 Priotetdir 50.0%

5 Priotet deyil 50.0%


Dayanıqlı şəhərlər və icmalar 10 Hədəf

4 Priotetdir 40.0%

6 Priotet deyil 60.0%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 11 Hədəf

2 Priotetdir 18.2%

9 Priotet deyil 81.8%


İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə 5 Hədəf

1 Priotetdir 20.0%

4 Priotet deyil 80.0%


Dəniz ekosisteminin mühafizəsi 10 Hədəf

2 Priotetdir 20.0%

8 Priotet deyil 80.0%


Torpaq ekosisteminin mühafizəsi 12 Hədəf

3 Priotetdir 25.0%

9 Priotet deyil 75.0%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 12 Hədəf

6 Priotetdir 50.0%

6 Priotet deyil 50.0%


Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq 19 Hədəf

5 Priotetdir 26.3%

14 Priotet deyil 73.7%