Cəmi 244 Göstərici

87 Məlumat mövcuddur 35.7%

38 Məlumat toplanması planlaşdırılır 15.6%

119 Məlumat mövcud deyil 48.8%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 14 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 35.7%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 14.3%

7 Məlumat mövcud deyil 50.0%


Aclığa son 13 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 7.7%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 23.1%

9 Məlumat mövcud deyil 69.2%


Yaxşı səhiyyə və rifah 27 Göstərici

14 Məlumat mövcuddur 51.9%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 7.4%

11 Məlumat mövcud deyil 40.7%


Keyfiyyətli təhsil 11 Göstərici

6 Məlumat mövcuddur 54.5%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 27.3%

2 Məlumat mövcud deyil 18.2%


Gender bərabərliyi 14 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 35.7%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 35.7%

4 Məlumat mövcud deyil 28.6%


Təmiz su və sanitariya 11 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 27.3%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 18.2%

6 Məlumat mövcud deyil 54.5%


Sərfəli və təmiz enerji 6 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 50.0%

0 0.0%

3 Məlumat mövcud deyil 50.0%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 17 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 52.9%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 17.6%

5 Məlumat mövcud deyil 29.5%


Sənaye, innovasiya və infrastruktur 12 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 75.0%

0 0.0%

3 Məlumat mövcud deyil 25.0%


Bərabərsizliyin azaldılması 11 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 36.4%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 18.2%

5 Məlumat mövcud deyil 45.4%


Dayanıqlı şəhərlər və icmalar 15 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 13.3%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 26.7%

9 Məlumat mövcud deyil 60.0%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 13 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 15.4%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 7.7%

10 Məlumat mövcud deyil 76.9%


İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə 8 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 12.5%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 25.0%

5 Məlumat mövcud deyil 62.5%


Dəniz ekosisteminin mühafizəsi 10 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 10.0%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 20.0%

7 Məlumat mövcud deyil 70.0%


Torpaq ekosisteminin mühafizəsi 14 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 14.3%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 21.4%

9 Məlumat mövcud deyil 64.3%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 23 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 34.8%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 13.0%

12 Məlumat mövcud deyil 52.2%


Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq 25 Göstərici

12 Məlumat mövcuddur 48.0%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 4.0%

12 Məlumat mövcud deyil 48.0%