Cəmi 247 Göstərici

94 Məlumat mövcuddur 38.1%

65 Məlumat toplanması planlaşdırılır 26.3%

88 Məlumat mövcud deyil 35.6%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 13 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 38.5%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 38.5%

3 Məlumat mövcud deyil 23.0%


Aclığa son 14 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 7.1%

8 Məlumat toplanması planlaşdırılır 57.1%

5 Məlumat mövcud deyil 35.8%


Yaxşı səhiyyə və rifah 28 Göstərici

15 Məlumat mövcuddur 53.6%

7 Məlumat toplanması planlaşdırılır 25.0%

6 Məlumat mövcud deyil 21.4%


Keyfiyyətli təhsil 12 Göstərici

6 Məlumat mövcuddur 50.0%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 33.3%

2 Məlumat mövcud deyil 16.7%


Gender bərabərliyi 14 Göstərici

6 Məlumat mövcuddur 42.9%

6 Məlumat toplanması planlaşdırılır 42.9%

2 Məlumat mövcud deyil 14.2%


Təmiz su və sanitariya 11 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 36.4%

6 Məlumat toplanması planlaşdırılır 54.5%

1 Məlumat mövcud deyil 9.1%


Sərfəli və təmiz enerji 6 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 50.0%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 33.3%

1 Məlumat mövcud deyil 16.7%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 16 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 50.0%

6 Məlumat toplanması planlaşdırılır 37.5%

2 Məlumat mövcud deyil 12.5%


Sənaye, innovasiya və infrastruktur 12 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 75.0%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 8.3%

2 Məlumat mövcud deyil 16.7%


Bərabərsizliyin azaldılması 14 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 28.6%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 14.3%

8 Məlumat mövcud deyil 57.1%


Dayanıqlı şəhərlər və icmalar 14 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 21.4%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 28.6%

7 Məlumat mövcud deyil 50.0%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 13 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 15.4%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 30.8%

7 Məlumat mövcud deyil 53.8%


İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə 8 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 25.0%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 37.5%

3 Məlumat mövcud deyil 37.5%


Dəniz ekosisteminin mühafizəsi 10 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 10.0%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 10.0%

8 Məlumat mövcud deyil 80.0%


Torpaq ekosisteminin mühafizəsi 14 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 14.3%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 21.4%

9 Məlumat mövcud deyil 64.3%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 24 Göstərici

10 Məlumat mövcuddur 41.7%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 12.5%

11 Məlumat mövcud deyil 45.8%


Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq 24 Göstərici

13 Məlumat mövcuddur 54.2%

0 0.0%

11 Məlumat mövcud deyil 45.8%