Cəmi 247 Göstərici

86 Məlumat mövcuddur 34.8%

39 Məlumat toplanması planlaşdırılır 15.8%

122 Məlumat mövcud deyil 49.4%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 13 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 38.5%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 15.4%

6 Məlumat mövcud deyil 46.1%


Aclığa son 14 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 7.1%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 28.6%

9 Məlumat mövcud deyil 64.3%


Yaxşı səhiyyə və rifah 28 Göstərici

14 Məlumat mövcuddur 50.0%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 7.1%

12 Məlumat mövcud deyil 42.9%


Keyfiyyətli təhsil 12 Göstərici

6 Məlumat mövcuddur 50.0%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 25.0%

3 Məlumat mövcud deyil 25.0%


Gender bərabərliyi 14 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 35.7%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 35.7%

4 Məlumat mövcud deyil 28.6%


Təmiz su və sanitariya 11 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 27.3%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 18.2%

6 Məlumat mövcud deyil 54.5%


Sərfəli və təmiz enerji 6 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 50.0%

0 0.0%

3 Məlumat mövcud deyil 50.0%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 16 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 50.0%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 18.8%

5 Məlumat mövcud deyil 31.2%


Sənaye, innovasiya və infrastruktur 12 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 75.0%

0 0.0%

3 Məlumat mövcud deyil 25.0%


Bərabərsizliyin azaldılması 14 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 28.6%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 14.3%

8 Məlumat mövcud deyil 57.1%


Dayanıqlı şəhərlər və icmalar 14 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 14.3%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 28.6%

8 Məlumat mövcud deyil 57.1%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 13 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 15.4%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 7.7%

10 Məlumat mövcud deyil 76.9%


İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə 8 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 12.5%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 37.5%

4 Məlumat mövcud deyil 50.0%


Dəniz ekosisteminin mühafizəsi 10 Göstərici

1 Məlumat mövcuddur 10.0%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 20.0%

7 Məlumat mövcud deyil 70.0%


Torpaq ekosisteminin mühafizəsi 14 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 14.3%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 21.4%

9 Məlumat mövcud deyil 64.3%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 24 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 33.3%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 12.5%

13 Məlumat mövcud deyil 54.2%


Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq 24 Göstərici

12 Məlumat mövcuddur 50.0%

0 0.0%

12 Məlumat mövcud deyil 50.0%