Bu portal geniş kütlə üçün DİM üzrə məlumatlara əlyetrəliliyin təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Hər hansı tədqiqat və nəşrləri paylaşmaq arzusunda olsanız zəhmət olmasa sc@azstat.org e-poçtuna göndərin.

Nəşrlər

Parlamentlər və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
19.02.2018
Biz, həmçinin, milli parlamentlərin qanunvericilik aktlarını və büdcəni qəbul etməklə oynadığı əhəmiyyətli rolu və onların bizim öhdəliklərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə cavahdehliyin təmin olunmasındakı rolunu yüksək qiymətləndiririk. ... “Biz - xalqlar” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məşhur giriş sözləridir. Məhz “biz - xalqlar” bu gün 2030-cu ilə doğru yola başlayırıq. Bizim bu səyahətimiz hökumətləri, eləcə də parlamentləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemini və digər beynəlxalq qurumları, yerli hakimiyyət orqanlarını, yerli xalqları, vətəndaş cəmiyyətini, biznes və özəl sektoru, elmi və akademik
ictimaiyyəti - və bütün insanları əhatə edəcək.

2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik
Nyu York, 25 sentyabr 2015-ci il
 
Materialı yüklə