Bu portal geniş kütlə üçün DİM üzrə məlumatlara əlyetrəliliyin təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Hər hansı tədqiqat və nəşrləri paylaşmaq arzusunda olsanız zəhmət olmasa sc@azstat.org e-poçtuna göndərin.

Nəşrlər

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal

14.02.2020

Nəşrdə “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”lə müəyyən olunmuş qlobal məqsəd və hədəflərin mahiyyəti izah edilir, onlara dair qlobal çağırışlar oxucuların diqqətinə çatdırılır, son doqquz ildə (2010-2018) milli kontekstdə dayanıqlı inkişafla bağlı ten...

Daha ətraflı

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal
29.12.2018

Nəşrdə “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”lə müəyyən olunmuş qlobal məqsəd və hədəflərin mahiyyəti izah edilir, onlara dair qlobal çağırışlar oxucuların diqqətinə çatdırılır, son səkkiz ildə (2010-2017) milli kontekstdə dayanıqlı inkişafla bağlı ten...

Daha ətraflı

Parlamentlər və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
19.02.2018

Biz, həmçinin, milli parlamentlərin qanunvericilik aktlarını və büdcəni qəbul etməklə oynadığı əhəmiyyətli rolu və onların bizim öhdəliklərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə cavahdehliyin təmin olunmasındakı rolunu yüksək qiymətləndiririk. ... “Biz - xalqlar” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının N...

Daha ətraflı

SOCAR Davamlı İnkişaf Haqqında Hesabat 2016 
27.01.2018

2016-cı il uzrə hazırkı hesabat Şirkətin Davamlı inkişaf haqqında altıncı hesabatıdır. Hər il Şirkətin Davamlı inkişafı uzrə fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatların hesabat formasında nəşr olunması həyata kecirilir. Hesabatın hər il hazırlanmasında məqsəd Şirkətin hesabat ilində görduyu ...

Daha ətraflı