Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin milli səviyyədə icrasına dair illik hesabatlar

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəliyi”n icrası ilə əlaqədar  Azərbaycan Respublikasının İkinci Könüllü Milli Hesabatı

 

Bu hesabat DİM-ə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasında görülən işləri, Hökumətin DİM-in inteqrasiyalı və bölünməz təbiətinə və “heç kimi kənarda qoymamaq ” prinsipinə necə cavab verdiyini, bu sahədə yaxşı təcrübələri, öyrənilmiş dərsləri, icra vasitələri və beynəlxalq tərəfdaşlıq üzrə görülən i...


Azərbaycan - 2030: Minilliyin İnkişaf Məqsədlərindən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə Doğru

Dünya dəyişir, yeni bir gələcəyə doğru gedirik. Elmi-texniki tərəqqinin və qloballaşmanın intensivləşməsi və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində inqilabi dəyişikliklərə səbəb olması müşahidə olunur. Bu gedişat obyektiv xarakter daşıyır və bizim buna hazır olub-olmamağımızdan asılı deyildir. Dünənə ...