Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.5.2 Məhv olmaq təhlükəsi olanlar kimi təsnifləşdirilmiş yerli heyvan cinslərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

2.5.2 Məhv olmaq təhlükəsi olanlar kimi təsnifatlaşdırılmış yerli heyvan cinslərin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
2.5. 2030-cu ilədək, başqa üsullarla yanaşı, milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə düzgün idarə olunan və şaxələndirilmiş toxum və bitki bankı vasitəsilə, toxumların, becərilən bitkilərin və ferma şəraitində yetişdirilən və əhliləşdirilən heyvanların və onlarla bağlı yabanı növlərin genetik müxtəlifliyini qorumaq və beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmaqla genetik resurslardan və bununla bağlı ənənəvi biliklərdən istifadə nəticəsində meydana çıxan
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) FAO
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-05-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+2.5.2