İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üzrə təcili tədbirlər görmək
Göstərici 13.b.1 Adaptasiya üzrə əlaqə məlumatları və milli əlaqə məlumatlarında bildirildiyi qaydada milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri, uzunmüddətli strategiyaları, milli adaptasiya planları və strategiyaların mövcudluğu

Bu göstərici üzrə "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi" çərçivəsində iqlim dəyişmələrinin və təbii amillərin kənd təsərrüfatına mənfi təsirinin azaldılması mexanizmlərinin işlənməsi və Iqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatına təsirlərinin qiymətləndirilməsi və adekvat adaptasiya planının hazırlanması 2017-2018-ci illərdə nəzərdə tutulub.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.