Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.3.3 Keçmiş iki il ərzində mübahisə yaşamış və mübahisələrin həlli üçün rəsmi və ya qeyri-rəsmi mexanizminə çıxışı əldə etmiş əhalinin xüsusi çəkisi, mexanizmin növü üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 16.3.3 Keçmiş iki il ərzində mübahisə yaşamış və mübahisələrin həlli üçün rəsmi və ya qeyri-rəsmi mexanizminə çıxışı əldə etmiş əhalinin xüsusi çəkisi, mexanizmin növü üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf 16.3. Milli və beynəlxalq səviyyələrdə qanunun aliliyini təşviq etmək və hamı üçün ədalət mühakiməsinə bərabər çıxış imkanını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDP, OECD, UNODC
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-03.pdf
E-stolüstü kitaba keçid