Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.7.4 Qaçqın olan əhalinin xüsusi çəkisi, mənşə ölkəsi üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.