Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.7.3 Beynəlxalq bir bölgəyə köçmə zamanı ölən və ya itkin düşənlərin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.