Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.b.1 Son 12 ay ərzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş səbəb əsasında şəxsən özünün ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması ilə bağlı məlumat verən şəxslərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
16.b.1 Son 12 ay ərzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş səbəb əsasında şəxsən özünün ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması ilə bağlı məlumat verən şəxslərin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
16.b. Dayanıqlı inkişaf üçün ayrı-seçkiliyə yol verməyən qanunları və siyasətləri təşviq etmək və tətbiq etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OHCHR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid