Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.10.1 Son 12 ay ərzində jurnalistlərin, onlarla əlaqədə olan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, həmkarlar ittifaqı xadimlərinin və hüquq müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, zorla yox edilməsi, əsassız həbsi və işgəncə verilməsi ilə bağlı təsdiq olunmuş halların sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.10.1 Son 12 ay ərzində jurnalistlərin, onlarla əlaqədə olan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, həmkarlar ittifaqı xadimlərinin və hüquq müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, zorla yox edilməsi, əsassız həbsi və işgəncə verilməsi ilə bağlı təsdiq olunmuş halların sayı

Aid olduğu hədəf
16.10. Milli qanunvericiliyə və beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq, informasiyaya açıq çıxış imkanını təmin etmək və əsas azadlıqları qorumaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OHCHR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid