Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.8.1 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və səsinin xüsusi çəkisi


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
[Expand]  16.8.1 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və səsinin xüsusi çəkisi
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.8.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və onların səslərinin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
16.8. Qlobal idarəçilik institutlarında inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakını genişləndirmək və gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) DESA/FFDO
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+16.8.1