Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.7.2 Qərarların qəbul edilməsi prosesinin inklyuziv və məsuliyyətli olduğunu hesab edən əhalinin xüsusi çəkisi, cins, yaş, əlillik əlaməti və əhali qrupları üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.7.2 Qərarların qəbul edilməsi prosesinin inklyuziv və məsuliyyətli olduğunu hesab edən əhalinin xüsusi çəkisi, cins, yaş, əlillik əlaməti və əhali qrupları üzrə bölgüdə

Aid olduğu hədəf

16.7. Bütün səviyyələrdə məsuliyyətli, inklüziv, birgə və təmsilçiliyə əsaslanan (nümunəvi) qərar qəbul etməni təmin etmək

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid