Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.7.1 Milli və yerli dövlət qurumlarında, o cümlədən a) qanunverici, b) dövlət xidməti və c) məhkəmə orqanlarında, vəzifələrin xüsusi çəkisi, milli bölgü ilə müqayisədə, cins, yaş, əlillik əlaməti və əhali qrupları üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.7.1 Milli və yerli dövlət qurumlarında, o cümlədən a) qanunverici, b) dövlət xidməti və c) məhkəmə orqanlarında, vəzifələrin xüsusi çəkisi, milli bölgü ilə müqayisədə, cins, yaş, əlillik əlaməti və əhali qrupları üzrə bölgüdə

Aid olduğu hədəf

16.7. Bütün səviyyələrdə məsuliyyətli, inklüziv, birgə və təmsilçiliyə əsaslanan (nümunəvi) qərar qəbul etməni təmin etmək

Aid oldğu səviyyə
I, II səviyyə
Himayədar qurum(lar) IPUUNDP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid