Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.6.2 Dövlət xidmətlərindən istifadənin son təcrübəsindən razı qalmış əhalinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.6.2 Dövlət xidmətlərindən istifadənin son təcrübəsindən razı qalmış əhalinin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
16.6. Bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və şəffaf təşkilatlar yaratmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid