Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.5.2 Son 12 ay ərzində ən azı bir dəfə dövlət vəzifəli şəxs ilə təmasda olan və ona rüşvət verən və ya həmin dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvət vermə tələbi ilə qarşılaşmış şirkətlərin xüsusi çəkisi

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında 2020-2023-cü illərdə nəzərdə tutulan “Sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair rüblük seçmə statistik müayinənin keçirilməsi”nin nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: Son 12 ay ərzində ən azı bir dəfə dövlət vəzifəli şəxs ilə təmasda olan və ona rüşvət verən və ya həmin dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvət vermə tələbi ilə qarşılaşmış şirkətlərin xüsusi çəkisi
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı
3.2 Təsnifat sistemi
3.3 Əhatə edilən sektor
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər
3.5 Statistik vahid
3.6 Statistik məcmu
3.7 İstinad zonası
3.8 Vaxt əhatəliyi
3.9 Baza dövrü 2015
4 1 Ölçü vahidi
5 1 Hesabat dövrü
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi
8.2 Yayım təqviminə giriş
8.3 İstifadəçi girişi
9 1 Yayım tezliyi
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat
10.2 Nəşrlər
10.3 Onlayn məlumat bazası
10.4 Mikroməlumatlara giriş
10.5 Digər
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları
12.2 İstifadəçi məmnunluğu
12.3 Dolğunluq
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik
13.2 Seçmə xətası
13.3 Qeyri-seçmə xətası
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik
15.3 Sahələrarası uyğunluq
15.4 Daxili uyğunluq
16 1 Xərc və yük
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi
18.3 Məlumatların toplanması
18.4 Məlumatlara nəzarət
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi
18.6 Düzəlişlər
19 1 Şərh