Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.4.2 Qeyri-qanuni mənşəyi və ya əldə edilməsi səlahiyyətli orqan tərəfindən beynəlxalq alətlərə uyğun izlənilən və ya müəyyən edilən müsadirə edilmiş, aşkarlanmış və ya təhvil verilmiş silahların xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.4.2 Qeyri-qanuni mənşəyi və ya əldə edilməsi səlahiyyətli orqan tərəfindən beynəlxalq alətlərə uyğun izlənilən və ya müəyyən edilən müsadirə edilmiş, aşkarlanmış və ya təhvil verilmiş silahların xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
16.4. 2030-cu ilədək, qanunsuz maliyyə və silah axınlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq, oğurlanmış vəsaitlərin aşkarlanması və qaytarılması işini gücləndirmək və mütəşəkkil cinayətkarlığın bütün formaları ilə mübarizə aparmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNODC, UNODA
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid