Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.4.1 Daxil və xaric olan qeyri-qanuni maliyyə axınlarının ümumi həcmi, cari qiymətlərlə, ABŞ dolları ilə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.4.1 Daxil və xaric olan qeyri-qanuni maliyyə axınlarının ümumi həcmi, cari qiymətlərlə, ABŞ dolları ilə

Aid olduğu hədəf
16.4. 2030-cu ilədək, qanunsuz maliyyə və silah axınlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq, oğurlanmış vəsaitlərin aşkarlanması və qaytarılması işini gücləndirmək və mütəşəkkil cinayətkarlığın bütün formaları ilə mübarizə aparmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNODCUNCTAD
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid