Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.3.1 Son 12 ay ərzində səlahiyyətli orqanlara, yaxud münaqişələrin həlli sahəsində rəsmi tanınan digər qurumlara və ya şəxslərə zorakılığa məruz qalmaları barədə məlumat vermiş zorakılıq qurbanlarının xüsusi çəkisi

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”lə müəyyən edilən qlobal məqsəd və hədəflərin icra vəziyyətinin monitorinq və qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan keyfiyyətli, əlçatan, aktual, etibarlı məlumatlardan rəsmi statistika məqsədləri üçün istifadə əlavə məlumat mənbələrinin səfərbər edilməsini zəruri edir. Dövlət Statistika Komitəsi bu zərurətdən irəli gələrək mövcud mənbələrdən müvafiq məlumatların sc@azstat.org e-poçtuna göndərilməsini alqışlayır, bu istiqamətdə əməkdaşlığı dəstəkləyir.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
16.3.1 Son 12 ay ərzində səlahiyyətli orqanlara, yaxud münaqişələrin həlli sahəsində rəsmi tanınan digər qurumlara və ya şəxslərə zorakılığa məruz qalmaları barədə məlumat vermiş zorakılıq qurbanlarının xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
16.3. Milli və beynəlxalq səviyyələrdə qanunun aliliyini təşviq etmək və hamı üçün ədalət mühakiməsinə bərabər çıxış imkanını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNODC
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid