Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.2.3 18 yaşınadək cinsi təcavüzə məruz qalmış 18-29 yaşda olan gənc qadın və kişilərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.2.3 18 yaşınadək cinsi təcavüzə məruz qalmış 18-29 yaşda olan gənc qadın və kişilərin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf

16.2. Uşaqlarla pis rəftar, onların istismarı, alveri və onlara qarşı bütün formalarda zorakılığa və işgəncələrə son qoymaq

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNICEF
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+16.2.3