Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.1.4 Hava qaraldıqdan sonra yaşadıqları ərazidə təkbaşına gəzərkən özünü təhlükəsiz hiss edən əhalinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

16.1.4 Yaşadığı ərazidə küçədə tək gəzərkən özünü təhlükəsiz hiss edən əhalinin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
16.1. Hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla bağlı ölüm səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNODC
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid