Dayanıqlı inkişaf naminə dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və inklüziv institutları yaratmaq.
Göstərici 16.1.2 Əhalinin hər 100 000 nəfərə düşən münaqişə ilə bağlı ölümlər, cins, yaş və səbəb üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
16.1.2 Əhalinin hər 100 000 nəfərə düşən münaqişə ilə bağlı ölümlər, cins, yaş və səbəb üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf
16.1. Hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla bağlı ölüm səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OHCHR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid