İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üzrə təcili tədbirlər görmək
Göstərici 13.b.1 Adaptasiya üzrə əlaqə məlumatları və milli əlaqə məlumatlarında bildirildiyi qaydada milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri, uzunmüddətli strategiyaları, milli adaptasiya planları və strategiyaların mövcudluğu  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
13.b.1 Adaptasiya üzrə əlaqə məlumatları və milli əlaqə məlumatlarında bildirildiyi qaydada milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri, uzunmüddətli strategiyaları, milli adaptasiya planları və strategiyaları olan ölkələrin sayı
Aid olduğu hədəf
13.b. Qadınlara, gənclərə və yerli və təcrid olunmuş icmalara diqqət yetirməklə, ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı effektiv planlaşdırma və idarəçilik üzrə potensialın artırılması mexanizmlərini təşviq etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid