İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üzrə təcili tədbirlər görmək
Göstərici 13.1.2 2015-2030-cu illərdə Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Senday Çərçivə Proqramına uyğun fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyanın mövcudluğu

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”lə müəyyən edilən qlobal məqsəd və hədəflərin icra vəziyyətinin monitorinq və qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan keyfiyyətli, əlçatan, aktual, etibarlı məlumatlardan rəsmi statistika məqsədləri üçün istifadə əlavə məlumat mənbələrinin səfərbər edilməsini zəruri edir. Dövlət Statistika Komitəsi bu zərurətdən irəli gələrək mövcud mənbələrdən müvafiq məlumatların sc@azstat.org e-poçtuna göndərilməsini alqışlayır, bu istiqamətdə əməkdaşlığı dəstəkləyir.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

13.1.2 2015-2030-cu illərdə Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Senday Çərçivə Proqramına uyğun fəlakət riskinin azaldılmasına dair milli strategiyaları qəbul etmiş və həyata keçirən ölkələrin sayı

Aid olduğu hədəf
13.1. Bütün ölkələrdə iqlimlə bağlı təhlükələrə və təbii fəlakətlərə qarşı dayanıqlığı və uyğunlaşma potensialını gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNDRR
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+13.1.2