Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq
Göstərici 1.a.1 Bütün donorlar tərəfindən yoxsulluğun azaldılması üçün ayrılan ümumi inkişaf üçün rəsmi yardım qrantlarının yardım alan ölkənin ümumi dövlət gəlirlərində xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: Bütün donorlar tərəfindən yoxsulluğun azaldılması üçün ayrılan ümumi inkişaf üçün rəsmi yardım qrantlarının yardım alan ölkənin ümumi dövlət gəlirlərində xüsusi çəkisi
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı
3.2 Təsnifat sistemi
3.3 Əhatə edilən sektor
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər
3.5 Statistik vahid
3.6 Statistik məcmu
3.7 İstinad zonası
3.8 Vaxt əhatəliyi
3.9 Baza dövrü 2015
4 1 Ölçü vahidi
5 1 Hesabat dövrü
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi
8.2 Yayım təqviminə giriş
8.3 İstifadəçi girişi
9 1 Yayım tezliyi
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat
10.2 Nəşrlər
10.3 Onlayn məlumat bazası
10.4 Mikroməlumatlara giriş
10.5 Digər
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları
12.2 İstifadəçi məmnunluğu
12.3 Dolğunluq
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik
13.2 Seçmə xətası
13.3 Qeyri-seçmə xətası
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik
15.3 Sahələrarası uyğunluq
15.4 Daxili uyğunluq
16 1 Xərc və yük
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi
18.3 Məlumatların toplanması
18.4 Məlumatlara nəzarət
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi
18.6 Düzəlişlər
19 1 Şərh