Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınının məcmu həcmi, resipiyent və donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
[Expand]  10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınının məcmu həcmi, resipiyent və donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.b.1 İnkişaf məqsədləri üçün resurs axınının məcmu həcmi, resipiyent və donor ölkələri, axınarın növləri (məsələn, inkişaf məqsədləri üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) bölgüsündə 
Aid olduğu hədəf

10.b. Milli planlara və proqramlara uyğun olaraq, ehtiyacın ən böyük olduğu dövlətlərə, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrə, Afrika ölkələrinə, kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərə və dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönələn rəsmi inkişafa yardım və maliyyə axınlarını, o cümlədən birbaşa xarici yatırımları həvəsləndirmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə (ODA)/ II səviyyə (FDİ)
Himayədar qurum(lar)

OECD

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+10.b.1