Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.6.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və onların səslərinin xüsusi çəkisi


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
[Expand]  10.6.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və onların səslərinin xüsusi çəkisi
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.6.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və onların səslərinin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf

10.6. Daha effektiv, etibarlı, məsuliyyətli və legitim institutlar yaratmaq məqsədilə, qlobal beynəlxalq iqtisadi və maliyyə institutlarında qərarlar qəbul edilərkən inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha geniş təmsilçiliyini və iştirakını təmin etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

DESA/FFDO

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid