Hamı üçün su və sanitariyaya əlçatanlığı və dayanıqlı idarə etməni təmin etmək.
Göstərici 6.b.1 Su təsərrüfatı və sanitariyanın idarə olunmasında yerli icmaların iştirakını müəyyən edən və qüvvədə olan qayda və prosedurlara malik ərazi vahidlərinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
6.b.1 Su və sanitariyanın idarə olunmasında yerli icmaların iştirakını tənzimləyən qüvvədə olan qayda və prosedurlara malik ərazi vahidlərin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
6.b. Su və sanitar xidmətlərin idarə olunmasında yerli icmaların iştirakına dəstək göstərmək və bu iştirakı gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə
I səviyyə 
Himayədar qurum(lar)

WHO, OECD

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+6.b.1