Hamı üçün su və sanitariyaya əlçatanlığı və dayanıqlı idarə etməni təmin etmək.
Göstərici 6.a.1 Dövlət tərəfindən koordinasiya olunan xərclər planı çərçivəsində su təchizatı və sanitariyanın inkişafına yönəldilmiş rəsmi maliyyə yardımlarının həcmi


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
   6.a.1 Dövlət tərəfindən koordinasiya olunan xərclər planı çərçivəsində su təchizatı və sanitariyanın inkişafına yönəldilmiş rəsmi maliyyə yardımlarının həcmi
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
6.a.1 Dövlət tərəfindən koordinasiya olunan xərclər planı çərçivəsində su təchizatı və sanitariyanın inkişafına yönəldilmiş rəsmi maliyyə yardımlarının həcmi
Aid olduğu hədəf

6.a. 2030-cu ilədək, su və sanitar şəraitlə bağlı tədbirlərdə və proqramlarda, o cümlədən suyun yığılması, duzdan təmizləmə, sudan səmərəli istifadə, çirkab suların təmizlənməsi, təkrar emal və təkrar istifadə texnologiyaları ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə potensialın inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)

WHO, OECD

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+6.a.1