Hamı üçün su və sanitariyaya əlçatanlığı və dayanıqlı idarə etməni təmin etmək.
Göstərici 6.3.2 Keyfiyyətli suya malik su mənbələrinin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
6.3.2 Keyfiyyətli suya malik su mənbələrinin  xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf

6.3. 2030-cu ilədək, çirklənməni azaltmaqla, tullantıların yığılıb qalması hallarını aradan qaldırmaqla və zərərli kimyəvi maddələrin və materialların buraxılmasını minimuma endirməklə, təmizlənməmiş çirkab suların nisbətini yarıya qədər azaltmaqla və qlobal səviyyədə təkrar emalı və təhlükəsiz təkrar istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid