Dayanıqlı inkişaf naminə sülhsevər və açıq cəmiyyətin qurulmasına dəstək vermək, hamının məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və geniş iştiraka əsaslanan təsisatlar yaratmaq