DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin monitorinq və qiymətləndirilməsi

Məqsəd 8 . Hamının ardıcıl, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımına, tam və səmərəli məşğulluğuna, layiqli işlə təmin olunmasına dəstək vermək