DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin monitorinq və qiymətləndirilməsi

Məqsəd 6 . Hamı üçün su ehtiyatlarının və sanitariyanın mövcudluğunu və onlardan səmərəli istifadə edilməsini təmin etmək